Ζιζανιοκτόνα

Granstar® Extra SG

Ζιζανιοκτόνα
01 Περιγραφή

Το GRANSTAR EXTRA 74,4 SG, είναι εκλεκτικό µεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέµηση πλατύφυλλων ζιζανίων στο σιτάρι (µαλακό και σκληρό). Είναι µίγµα του thifensulfuron-methyl και του tribenuron-methyl. ∆ρα διασυστηµατικά, απορροφάται κυρίως από το φύλλωµα και δευτερευόντως από τη ρίζα των ζιζανίων, µετακινείται στα ακραία µεριστώµατα, βλαστού και ρίζας και εµποδίζει την ανάπτυξή τους. ∆ρα ως παρεµποδιστής του ενζύµου συνθετάση του οξικογαλακτικού (ALS) µε αποτέλεσµα την παρεµπόδιση της βιοσύνθεσης των αµινοξέων.

SHARE
02 Χαρακτηριστικά
Α.Α.Δ.Α (Αριθμός Άδειας διάθεσης στην αγορά)
7961
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
150 γρ.
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Thifensulfuron-methyl 33,3% β/β + Tribenuron-methyl 16,7% β/β
ΜΟΡΦΗ
Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)
03 Εγκεκριμένες χρήσεις
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ/ΜΕΔΟΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΔΟΣΗ
P.H.I.(ΗΜΕΡΕΣ)
Σιτάρι (μαλακό και Σκληρό)
Πλατύφυλλα ζιζάνια
1
6-7,5 γρ. σκ./στρέμμα
∆εν ορίζεται καλύπτεται από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας κατά την εφαρµογή.
04
Καταπολεµούµενα ζιζάνια
+

Ευαίσθητα:

ανθεµίδα (Anthemis spp.), µπιφόρα (Bifora radians), (Chenopodium album), καψέλλα
(Capsella bursa-pastoris), αγριοµαργαρίτα (Chrysanthemum segetum), κίρσιο (Cirsium arvense),
χαµοµήλι (Chamomilla recutita), µικρόκαρπη κολλιτσίδα (Gallium spurium), παπαρούνα (Papaver
rhoeas), πολυκόµπι (Polygonum aviculare), ρανούγκουλος (Ranunculus spp.), άγριο σινάπι
(Sinapis arvensis), στελλάρια (Stellaria media).

Μετρίως ευαίσθητα: καπνόχορτο (Fumaria spp.).

Η προσθήκη του µη ιονιζόµενου επιφανειοδραστικού TREND 90 SL σε αναλογία 0.05% κατ’ όγκο
είναι απαραίτητη για την καλύτερη δράση του σκευάσµατος.

05
Παρατηρήσεις
+

1. Για τα ζιζάνια µπιφόρα (Bifora radians), αγριοµαργαρίτα (Chrysanthemum segetum),
καπνόχορτο (Fumaria spp.), µικρόκαρπη κολλιτσίδα (Gallium spurium), πολυκόµπι (Polygonum
aviculare), και ρανούγκουλος (Ranunculus spp.), να χρησιµοποιείται η µεγαλύτερη συνιστώµενη
δόση και η εφαρµογή να γίνεται πριν τα ζιζάνια αυτά ξεπεράσουν το στάδιο των 2-3 φύλλων.
2. Τα αποτελέσµατα είναι καλύτερα όταν ο ψεκασµός γίνεται όταν τα περισσότερα ζιζάνια έχουν
φυτρώσει και βρίσκονται σε µικρό στάδιο ζωηρής ανάπτυξης (2-4 φύλλα).
3. Υγρασία του εδάφους και ο ζεστός καιρός επιταχύνουν την δράση του ενώ µεγάλη ξηρασία και
πολύ κρύο την επιβραδύνουν.
4. ∆εν χρειάζεται επανάληψη του ψεκασµού αν βρέξει αφού περάσουν 2 ώρες από τον ψεκασµό.
5. Μετά από µία εφαρµογή µε GRANSTAR EXTRA SG δεν συνιστάται η συγκαλλιέργεια ανάµεσα
σε άλλα φυτά κτηνοτροφικών ή ψυχανθών (που χρησιµοποιούνται για ζωοτροφή).
6. ΤΑ ΧΛΩΡΑ ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΤΟ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ GRANDSTAR EXTRA SG ∆ΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΑΝ ΖΩΟΤΡΟΦΗ Η ΓΙΑ ΝΟΜΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η
ΤΟΥ ΣΠΟΡΟΥ.

Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε την χρήση των cookies στη συσκευή σας όπως περιγράφεται στην πολιτική cookies.