Ζιζανιοκτόνα

Evorelle®express SG

Ζιζανιοκτόνα
01 Περιγραφή

Το Evorelle Express SG, είναι εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων στον ηλίανθο. Είναι μίγμα του thifensulfuron-methyl και του tribenuron. Δρα διασυστηματικά, απορροφάται κυρίως από το φύλλωμα και δευτερευόντως από τη ρίζα των ζιζανίων, μετακινείται στα ακραία μεριστώματα, βλαστού και ρίζας και
εμποδίζει την ανάπτυξή τους. Δρα ως παρεμποδιστής του ενζύμου συνθετάση του οξικογαλακτικού (ALS) με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της βιοσύνθεσης των αμινοξέων. Αμέσως μετά την απορρόφησή του, εμποδίζει την ανάπτυξη ευαίσθητων ζιζανίων με ορατά συμπτώματα (κιτρίνισμα, νέκρωση και σταδιακό θάνατο) που εκδηλώνονται 1-3 εβδομάδες μετά την
εφαρμογή.

SHARE
02 Χαρακτηριστικά
Α.Α.Δ.Α (Αριθμός Άδειας διάθεσης στην αγορά)
70.313
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
150 γρ.
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Tribenuron 12,5% β/β και Thifensulfuron methyl 37,5% β/β
ΜΟΡΦΗ
Διαλυτοί κόκκοι (SG)
03 Εγκεκριμένες χρήσεις
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ/ΜΕΔΟΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΔΟΣΗ
P.H.I.(ΗΜΕΡΕΣ)
Ηλίανθος (Xρησιμοποιείται μόνο σε υβρίδια ηλίανθου τα οποία είναι ανθεκτικά στο Evorelle Express SG)
Ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια
1
Μεταφυτρωτικά καθολικός ψεκασμός από το στάδιο των 2 φύλλων της καλλιέργειας μέχρι το 8ο φύλλο με δόση 4,8-6 κ.εκ./στρέμμα
Δεν ορίζεται καλύπτεται από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας κατά την εφαρμογή.
Ηλίανθος (Xρησιμοποιείται μόνο σε υβρίδια ηλίανθου τα οποία είναι ανθεκτικά στο Evorelle Express SG)
Ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια
2/7-10 ημέρες
1ος ψεκασμός : Μεταφυτρωτικά καθολικός ψεκασμός από το στάδιο των 2 φύλλων της καλλιέργειας μέχρι το 8ο φύλλο και 2ος ψεκασμός : Μεταφυτρωτικά καθολικός ψεκασμός από το στάδιο των 6 φύλλων της καλλιέργειας μέχρι το 8ο φύλλο με δόση 3 κ.εκ./στρέμμα
Δεν ορίζεται καλύπτεται από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας κατά την εφαρμογή.
04
Παρατηρήσεις
+

Η μικρότερη δόση συνιστάται για ζιζάνια που βρίσκονται στα αρχικά στάδια ανάπτυξης.
• Τα αποτελέσματα είναι καλύτερα όταν ο ψεκασμός γίνεται όταν τα περισσότερα ζιζάνια έχουν
φυτρώσει και βρίσκονται σε μικρό στάδιο ζωηρής ανάπτυξης (2-4 φύλλα).
• Υγρασία του εδάφους και ο ζεστός καιρός επιταχύνουν την δράση του ενώ μεγάλη ξηρασία και πολύ
κρύο την επιβραδύνουν.
• Πραγματοποιήστε τους ψεκασμούς με θερμοκρασίες μεταξύ 10 και 25 °C. Μην εφαρμόζετε το
προϊόν σε περίπτωση υψηλής διακύμανσης της θερμοκρασίας μεταξύ ημέρας και νύχτας που
υπερβαίνει τους 15 βαθμούς.
• Τυχόν βροχόπτωση εντός 2 ωρών από την εφαρμογή μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την
αποτελεσματικότητα του ζιζανιοκτόνου.
• Μην εφαρμόζετε σε βρεγμένα φυτά.
• Μην εφαρμόζετε το προϊόν που καλλιέργειες που υποφέρουν από αντίξοες κλιματολογικές,
συνθήκες, από τροφοπενίες, από προσβολές παρασίτων, από ασφυξία ριζών κλπ.
• ΤΑ ΧΛΩΡΑ ΜΕΡΗ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΤΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ EVORELLE
EXPRESS SG ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΑΝ ΖΩΟΤΡΟΦΗ Η ΓΙΑ ΝΟΜΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΟΥ ΣΠΟΡΟΥ.
• Χρησιμοποιείται μόνο σε Υβρίδια ηλίανθου ανθεκτικά στο Evorelle Express SG. Πριν την
εφαρμογή ελέγξατε την ανθεκτικότητα των ποικιλιών ηλίανθου με τον κάτοχο της άδειας, την
εταιρεία FMC.

Η προσθήκη του μη ιονιζόµενου επιφανειοδραστικού TREND 90 SL σε αναλογία 0.1% κατ’ όγκο
(ισοδύναμη με 100κ.εκ/100λιτρο) σε δόση 125 κ.εκ/100λίτ είναι απαραίτητη για την καλύτερη δράση
του σκευάσματος.

05
Καταπολεμούμενα ζιζάνια:
+

Δόση: 6 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.
Πολύ ευαίσθητα ζιζάνια: Αγριοβαμβακιά (Abutilon theophrasti), Βλήτα (Amaranthus blitoides), Βλήτο τραχύ (Amaranthus retroflexus), Αρτεμίσια (Artemisia vulgaris),
Ελαιοκράμβη (Brassica napus), Βρωμολουβουδιά (Chenopodium vulvaria), Κίρσιο
(Cirsium sp.), Τάτουλας (Datura stramonium), Καπνόχορτο (Fumaria parviflora), Κοινό ηλιοτρόπιο (Heliotropium europaeum), Αγριοϊβίσκος (Hibiscus trionum),
Χαμομήλι (Matricaria sp.), Παπαρούνα (Papaver rhoeas), Αγριοπιπεριά (Polygonum
persicaria), Γλυστρίδα ή Αντράκλα (Portulaca oleracea), Σινάπι άγριο (Sinapis arvensis), Αγριοτομάτα (Solanum nigrum), (Solanum physalifolium), Αγριομελιτζάνα
(Xanthium strumarium)
Ευαίσθητα ζιζάνια: Αμβροσία (Ambrosia artemisiifolia), Ατρίπλεξ (Atriplex patula),
Λουβουδιά (Chenopodium album), Χρωζοφόρα (Chrozophora tinctoria), Πολυκόμπι
(Polygonum aviculare), Αγριομελιτζάνα (Xanthium orientale subsp. Italicum)
Μετρίως ευαίσθητα: Αναγαλλίδα (Anagallis arvensis), Γεράνι (Geranium rotundifolium), Περικοκλάδα (Convolvulus arvensis), Σκαρολάχανο (Mercurialis annua)

Δόση: 4,8 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.
Πολύ ευαίσθητα ζιζάνια: Αγριοβαμβακιά (Abutilon theophrasti), Βλήτα (Amaranthus blitoides), Βλήτο τραχύ (Amaranthus retroflexus), Ελαιοκράμβη (Brassica napus – BRSNN),
Βρωμολουβουδιά (Chenopodium vulvaria), Κίρσιο (Cirsium sp.), Καπνόχορτο (Fumaria
parviflora), Κοινό ηλιοτρόπιο (Heliotropium europaeum), Αγριοϊβίσκος (Hibiscus
trionum), Παπαρούνα (Papaver rhoeas), Πολυκόμπι (Polygonum aviculare),
Αγριοπιπεριά (Polygonum persicaria), Γλυστρίδα ή Αντράκλα (Portulaca oleracea),
Σινάπι άγριο (Sinapis arvensis)
Ευαίσθητα ζιζάνια: Λουβουδιά (Chenopodium album), Τάτουλας (Datura stramonium),
Στύφνος (Solanum nigrum), Αγριομελιτζάνα (Xanthium strumarium).

Μετρίως ευαίσθητα: Αμβροσία (Ambrosia artemisiifolia), Κίρσιο (Cirsium arvense),
Περιπλοκάδα (Convolvulus arvensis), Χρωζοφόρα (Chrozophora tinctoria), Πολύγωνο
αναρριχώμενο (Polygonum convolvulus).

Πολύ ευαίσθητα ζιζάνια:
Αγριοβαμβακιά (Abutilon theophrasti), Βλήτα (Amaranthus blitoides), Βλήτο τραχύ
(Amaranthus retroflexus), Αναγαλλίδα (Anagallis arvensis), Ελαιοκράμβη (Brassica
napus), Βρωμολουβουδιά (Chenopodium vulvaria), Κίρσιο (Cirsium sp.),
Τάτουλας (Datura stramonium), Αγριοϊβίσκος (Hibiscus trionum), Αγριομελιτζάνα
(Xanthium strumarium)
Ευαίσθητα ζιζάνια: Αμβροσία (Ambrosia artemisiifolia), Λουβουδιά (Chenopodium album), Κίρσιο (Cirsium arvense), Αγριοπιπεριά (Polygonum persicaria), Αγριοτομάτα
(Solanum nigrum)
Μετρίως ευαίσθητα: Περιπλοκάδα (Convolvulus arvensis), Καπνόχορτο (Fumaria officinalis), Πολυκόμπι (Polygonum aviculare).

 

Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε την χρήση των cookies στη συσκευή σας όπως περιγράφεται στην πολιτική cookies.