Εντομοκτόνα

Altacor® 35 WG

Εντομοκτόνα
01 Περιγραφή

Εντοµοκτόνο επαφής και στοµάχου µε προνυµφοκτόνο δράση για την καταπολέµηση των πιο διαδεδοµένων λεπιδοπτέρων και ορισµένων κολεόπτερων που προσβάλλουν διάφορες καλλιέργειες. Καταπολεµά όλα τα προνυµφικά στάδια και περιορίζει την δράση των ακµαίων σε ορισµένα έντοµα. Επίσης επιδεικνύει εξαιρετική ωο-προνυµφοκτόνο δράση. Περιέχει την δραστική ουσία chlorantraniliprole, η οποία ανήκει στην χηµική οικογένεια των ανθρανιλικών διαµιδίων και έχει ένα νέο τρόπο δράσης µέσω της ενεργοποίησης των υποδοχέων ρυανοδίνης των εντόµων. Αυτή η ενεργοποίηση προκαλεί την απελευθέρωση ασβεστίου από τις εσωτερικές αποθήκες των µυών των εντόµων, µε άµεσο αποτέλεσµα την µειωµένη µυϊκή λειτουργία, παράλυση και ακολούθως θανάτωση των εντόµων-στόχων.

SHARE
02 Χαρακτηριστικά
Α.Α.Δ.Α (Αριθμός Άδειας διάθεσης στην αγορά)
14.578
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
50 γρ. , 300 γρ.
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Chlorantraniliprole 35% β/β
ΜΟΡΦΗ
Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)
03 Εγκεκριμένες χρήσεις
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ/ΜΕΔΟΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΔΟΣΗ
P.H.I.(ΗΜΕΡΕΣ)
Τομάτα, Μελιτζάνα (Θερμοκηπίου)
Τούτα (Tuta absoluta)
2
Με την έναρξη της προσβολής από το στάδιο των 5 φύλλων έως την πλήρη ωρίµανση και επανάληψη ανάλογα µε την ένταση της προσβολής µετά από 7-10 ηµέρες με δόση 10-12 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού + 250 κ.εκ. Codacide. Σε περίπτωση έντονης προσβολής Tuta absoluta, η προσθήκη Codacide επιτυγχάνει καλύτερη αποτελεσµατικότητα.
1
Τομάτα, Μελιτζάνα (Θερμοκηπίου)
Σποντόπτερα (Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua), Πράσινο σκουλήκι (Helicoverpa armigera), Ασηµένιος σκώρος (Autographa gamma), Άλτης (Chrysodeixis chalcites), ∆ορυφόρος (Leptinotarsa decemlineata)
2
Με την έναρξη της προσβολής από το στάδιο των 5 φύλλων έως την πλήρη ωρίµανση και επανάληψη ανάλογα µε την ένταση της προσβολής µετά από 7-10 ηµέρες με δόση 8-12 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού
1
Τοµάτα, Μελιτζάνα (Υπαίθρου)
Σποντόπτερα (Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua), Πράσινο σκουλήκι (Helicoverpa armigera), Ασηµένιος σκώρος (Autographa gamma), Tuta absoluta, Άλτης (Chrysodeixis chalcites), ∆ορυφόρος (Leptinotarsa decemlineata)
2
Με την έναρξη της προσβολής από το στάδιο ωρίµανσης του πρώτου καρπού και επανάληψη ανάλογα µε την ένταση της προσβολής µετά από 7-10 ηµέρες με δόση 8-12 γρ/στρέμμα. Σε περίπτωση έντονης προσβολής Tuta absoluta, η προσθήκη 250 κ.εκ. Codacide επιτυγχάνει καλύτερη αποτελεσµατικότητα.
1
Πιπεριά, Καυτερή πιπεριά (Θερµοκηπίου), Μπάμια (Θερµοκηπίου) (χρήση ήσσονος σημασίας)
Σποντόπτερα (Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua), Πράσινο σκουλήκι (Helicoverpa armigera), Ασηµένιος σκώρος (Autographa gamma), Άλτης (Chrysodeixis chalcites, Trichoplusia spp.), Πυραλίδα (Ostrinia nubilalis)
2
Με την έναρξη της προσβολής από το στάδιο των 5 φύλλων έως την πλήρη ωρίµανση και επανάληψη ανάλογα µε την ένταση της προσβολής µετά από 7-10 ηµέρες με δόση 8-12 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού
1
Πιπεριά (Υπαίθρου), Μπάμια (Υπαίθρου) (χρήση ήσσονος σημασίας)
Σποντόπτερα (Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua), Πράσινο σκουλήκι (Helicoverpa armigera), Πυραλίδα (Ostrinia nubilalis), Τριχοπλούσια (Trichoplusia spp.) Ασηµένιος σκώρος (Autographa gamma)
2
Με την έναρξη της προσβολής από το στάδιο ωρίµανσης του πρώτου καρπού και επανάληψη ανάλογα µε την ένταση της προσβολής µετά από 7-10 η µέρες με δόση 8-12 γρ./στρέμμα
1
Πράσινα φασολάκια (Θερµοκηπίου)
Σποντόπτερα (Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua), Πράσινο σκουλήκι (Helicoverpa armigera), Ασηµένιος σκώρος (Autographa gamma), Πυραλίδα (Ostrinia nubilalis)
2
Με την έναρξη της προσβολής από το στάδιο των 5 φύλλων έως την πλήρη ωρίµανση και επανάληψη ανάλογα µε την ένταση της προσβολής µετά από 7-10 η µέρες με δόση 8-12 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού
1
Πράσινα Φασολάκια Με λοβό (Υπαίθρου)
Σποντόπτερα (Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua), Πράσινο σκουλήκι (Helicoverpa armigera), Ασηµένιος σκώρος (Autographa gamma), Πυραλίδα (Ostrinia nubilalis)
2
Με την έναρξη της προσβολής από το στάδιο των 5 φύλλων έως την πλήρη ωρίµανση και επανάληψη ανάλογα µε την ένταση της προσβολής µετά από 7-10 η µέρες με δόση 8-12 γρ./στρέμμα
1
Κουνουπίδι, Μπρόκολο, Κεφαλωτές κράµβες-Λάχανο, Λάχανο Savoy (ή Λάχανο Μιλάνου) (Υπαίθρου)
Πλουτέλλα (Plutella xylostella), Σκώρος του λάχανου (Mamestra brassicae), Πιερίδα (Pieris rapae, Pieris brassicae), Σποντόπτερα (Spodoptera littoralis S. exigua)
2
Με την έναρξη της προσβολής από το στάδιο των 2 φύλλων έως την πλήρη ωρίµανση και επανάληψη ανάλογα µε την ένταση της προσβολής µετά από 7-10 ηµέρες με δόση 8-10 γρ./στρέμμα
1
Κολοκυνθοειδή µε βρώσιµο και µη βρώσιµο φλοιό (Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκύθι, Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθα) (Θερµοκηπίου)
Σποντόπτερα (Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua), Πράσινο σκουλήκι (Helicoverpa armigera), Ασηµένιος σκώρος (Autographa gamma), Trichoplusia spp., Πυραλίδα (Ostrinia nubilalis)
2
Με την έναρξη της προσβολής από το στάδιο των 5 φύλλων έως την πλήρη ωρίµανση και επανάληψη ανάλογα µε την ένταση της προσβολής µετά από 7-10 ηµέρες με δόση 8-12 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Χρησιµοποιήστε την µέγιστη δόση για τα Helicoverpa armigera, Spodoptera littoralis
1
Κολοκυνθοειδή µε βρώσιµο και µη βρώσιµο φλοιό (Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκύθι, Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθα) (Υπαίθρου)
Σποντόπτερα (Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua), Πράσινο σκουλήκι (Helicoverpa armigera), Ασηµένιος σκώρος (Autographa gamma), Trichoplusia spp., Πυραλίδα (Ostrinia nubilalis)
2
Με την έναρξη της προσβολής από το στάδιο ωρίµανσης του πρώτου καρπού έως την πλήρη ωρίµανση και επανάληψη ανάλογα µε την ένταση της προσβολής µετά από 7-10 ηµέρες με δόση 8-12 γρ./στρέμμα
1
Σπανάκι και άλλα φυλλώδη λαχανικά και κράµβες (Σκαρόλα, Αντίδι, Κάρδαµο, Ρόκα, Κινέζικο λάχανο, Σέσκουλα) (Υπαίθρου & Θερµοκηπίου)
Σποντόπτερα (Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua), Πράσινο σκουλήκι (Helicoverpa armigera), Ασηµένιος σκώρος (Autographa gamma)
2
Για φυτά που προορίζονται για κατανάλωση η εφαρµογή να γίνεται από το στάδιο των 2 φύλλων έως πριν την ανθοφορία όταν το φύλλωµα έχει αναπτυχθεί πλήρως), ενώ όταν προορίζονται για σποροπαραγωγή, η εφαρµογή να γίνεται µέχρι την πλήρη ωρίµανση με μεσοδιάστηµα εφαρµογών 7-10 ηµέρες και δόση 8-12 γρ./στρέμμα
1
Μαρούλι (Υπαίθρου & Θερµοκηπίου)
Σποντόπτερα (Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua), Πράσινο σκουλήκι (Helicoverpa armigera), Ασηµένιος σκώρος (Autographa gamma)
2
Για φυτά που προορίζονται για κατανάλωση η εφαρµογή να γίνεται από το στάδιο των 2 φύλλων έως πριν την ανθοφορία όταν το φύλλωµα έχει αναπτυχθεί πλήρως, ενώ όταν προορίζονται για σποροπαραγωγή, η εφαρµογή να γίνεται µέχρι την πλήρη ωρίµανση με μεσοδιάστηµα εφαρµογών 7-10 ηµέρες και δόση 8-12 γρ./στρέμμα. Χρησιµοποιήστε την µέγιστη δόση για τα Helicoverpa armigera, Spodoptera littoralis.
1
Καρότο, Ραπανάκι (Υπαίθρου)
Ασηµένιος σκώρος (Autographa gamma), Πράσινο σκουλήκι (Helicoverpa armigera), Σποντόπτερα (Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua), Ψύλλα (Psila roseae)
2
Για φυτά που προορίζονται για κατανάλωση η εφαρµογή να γίνεται από το στάδιο των 5 φύλλων έως πριν την ανθοφορία όταν το φύλλωµα έχει αναπτυχθεί πλήρως , ενώ όταν προορίζονται για σποροπαραγωγή, η εφαρµογή να γίνεται µέχρι την πλήρη ωρίµανση και επανάληψη ανάλογα µε την ένταση της προσβολής µετά από 10 ηµέρες και δόση 10-12 γρ./στρέμμα
21
Αρωµατικά φυτά (Σκατζίκι ή Φραγκοµαϊντανός, Σχοινοπράσο, Μάραθο, Κόλιανδρο, Άνηθος, Κύµινο, Αγγελική, Μαϊντανός, ∆υόσµος, Θρούµπι, ∆ενδρολίβανο, Θυµάρι, φύλλα δάφνης Μαντζουράνα, Ρίγανη, Βασιλικός, Μέντα, Εστραγκόν) (Υπαίθρου)
Σποντόπτερα (Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua), Πράσινο σκουλήκι (Helicoverpa armigera), Ασηµένιος σκώρος (Autographa gamma)
2
Για φυτά που προορίζονται για κατανάλωση η εφαρµογή να γίνεται από το στάδιο των 2 φύλλων έως πριν την ανθοφορία όταν το φύλλωµα έχει αναπτυχθεί πλήρως, ενώ όταν προορίζονται για σποροπαραγωγή, η εφαρµογή να γίνεται µέχρι την πλήρη ωρίµανση με μεσοδιάστηµα εφαρµογών 7-10 ηµέρες και δόση 8-12 γρ./στρέμμα
1
Ριζώδη και κονδυλώδη λαχανικά εκτός ζαχαρότευτλου υπαίθρου: Παντζάρια, Ραπανοσέλινα, Χρένο, Παστινάκη, ρίζες µαϊντανού, Ραπανάκια (Μαύρο, ιαπωνικό ραπάνι, µικρό ραπάνι και παρεµφερείς ποικιλίες), κίτρινη κύπερη (Cyperus esculentus), Λαγόχορτα, γογγύλια
Ασηµένιος σκώρος (Autographa gamma), Πράσινο σκουλήκι (Helicoverpa armigera), Σποντόπτερα (Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua), Ψύλλα (Psila roseae)
2
Για φυτά που προορίζονται για κατανάλωση η εφαρµογή να γίνεται από το στάδιο των 5 φύλλων έως πριν την ανθοφορία όταν το φύλλωµα έχει αναπτυχθεί πλήρως, ενώ όταν προορίζονται για σποροπαραγωγή, η εφαρµογή να γίνεται µέχρι την πλήρη ωρίµανση και επανάληψη ανάλογα µε την ένταση της προσβολής µετά από 7-10 ηµέρες και δόση 10-12 γρ./στρέμμα
21
Φασόλι ξηρό, Ρεβίθι (Χρήσεις ήσσονος σηµασίας)
Πράσινο σκουλήκι (Heliothis armigera)
2
Με την έναρξη της προσβολής από το στάδιο των 5 φύλλων µέχρι πριν το σχηµατισµό του εδώδιµου µέρους με επανάληψη ανάλογα µε την ένταση της προσβολής µετά από 7-10 ηµέρες και δόση 8-12 γρ./στρέμμα
Ορίζεται από τον χρόνο εφαρμογής
04
Παρατηρήσεις
+

1. Στις καλλιέργειες τοµάτας, µελιτζάνας και πιπεριάς χρησιµοποιείστε την µεγαλύτερη δόση για
την αντιµετώπιση της Tuta absoluta.
2. Ανεξάρτητα τον όγκο του ψεκαστικού υγρού ανά στρέµµα, συνιστάται να µην εφαρµόζεται
µικρότερη δόση από 8 γρ. σκευάσµατος/στρέµµα σε όλες τις προαναφερθείσες
καλλιέργειες εκτός του Καρότου, ριζώδη/κονδυλώδη λαχανικά όπου η ελάχιστη δόση/στρέµµα
είναι 10 γρ.

*Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες
αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες Φασόλι ξηρό και ρεβίθι καθώς και για την
αποτελεσματικότητα κατά των εχθρών ήσσονος σημασίας από τη χρήση του σκευάσματος. Για
τις χρήσεις αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν
την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε την χρήση των cookies στη συσκευή σας όπως περιγράφεται στην πολιτική cookies.