Ζιζανιοκτόνα

Granstar® 50 SG

Ζιζανιοκτόνα
01 Περιγραφή

Το GRANSTAR 50 SG, είναι εκλεκτικό µεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέµηση πλατύφυλλων ζιζανίων στα
σιτηρά (µαλακό και σκληρό σιτάρι, κριθάρι), ελιά και ηλίανθο. Tο tribenuron-methyl δρα διασυστηµατικά, απορροφάται κυρίως από το φύλλωµα και δευτερευόντως από τη ρίζα των ζιζανίων, µετακινείται στα ακραία µεριστώµατα, βλαστού και ρίζας και εµποδίζει την ανάπτυξή τους. ∆ρα ως παρεµποδιστής του ενζύµου συνθετάση του οξικογαλακτικού (ALS) µε αποτέλεσµα την παρεµπόδιση της βιοσύνθεσης των αµινοξέων.

SHARE
02 Χαρακτηριστικά
Α.Α.Δ.Α (Αριθμός Άδειας διάθεσης στην αγορά)
7947
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
75γρ. , 100 γρ.
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Tribenuron-methyl 50% β/β
ΜΟΡΦΗ
Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)
03 Εγκεκριμένες χρήσεις
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ/ΜΕΔΟΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΔΟΣΗ
P.H.I.(ΗΜΕΡΕΣ)
Σιτάρι (μαλακό και σκληρό), Κριθάρι
Πλατύφυλλα ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)
1
Μεταφυτρωτική εφαρμογή σε δόση 2-3 γρ. σκ./στρέμμα
Ελία
Πλατύφυλλα ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)
1
2,5-4 γρ. σκ/στρέμμα
28
Ηλίανθος (Χρησιµοποιείται µόνο σε Υβρίδια ηλίανθου τεχνολογίας Express Sun τα οποία είναι ανθεκτικά στο Tribenuron-methyl)
Πλατύφυλλα ζιζάνια (ετήσια και πολυετή)
1
Μεταφυτρωτική εφαρμογή σε δόση 3,75 γρ. σκ./στρέμμα
04
Παρατηρήσεις
+

Καταπολεµούµενα ζιζάνια:

Σιτάρι (µαλακό και σκληρό) και Κριθάρι
* Ευαίσθητα: µπιφόρα (Bifora radians), καψέλλα (Capsella bursa-pastoris), αγριοµαργαρίτα
(Chrysanthemum segetum), κίρσιο (Cirsium arvense), µικρόκαρπη κολλητσίδα (Galium spurium),
κοινή παπαρούνα (Papaver rhoeas), χαµοµήλι (Chamomilla recutita), πολυκόµπι (Polygonum
aviculare), άγριο σινάπι (Sinapis arvensis), στελλάρια (Stellaria media), ανθεµίδα (Anthemis
arvensis), σισύµπριο (Sisymbrium spp.), κοινός αγριοπανσές (Viola arvensis).
* Μετρίως ευαίσθητα: µεγαλόκαρπη κολλητσίδα (Galium aparine), αγριόβικος (Vicia spp.).

Ελιά
** Ευαίσθητα:
ανθεµίδα (Anthemis arvensis), καλεντούλα (Calendula arvensis), καψέλλα (Capsella bursapastoris), λουβουδιά (Chenopodium album), κοινή παπαρούνα (Papaver rhoeas), άγριο σινάπι
(Sinapis arvensis), πολυετής ζωχός (Sonchus arvensis), ζωχός (Sonchus oleraceus), στελλάρια
(Stellaria media), πολυετής τσουκνίδα (Urtica dioica).
** Μετρίως ευαίσθητα:
αναγαλλίδα (Anagallis arvensis), µεγαλόκαρπη κολλητσίδα (Galium aparine), γεράνι (Geranium
molle), δωδεκάνθι (Lamium amplexicaule), κουφάγκαθο (Silybum marianum).

Ηλίανθος
*** Ευαίσθητα:
δωδεκάνθι (Lamium amplexicaule), κοινή παπαρούνα (Papaver rhoeas), πλαγιαστό βλήτο
(Amaranthus blitoides), τραχύ βλήτο (Amaranthus retroflexus), τραχύς ζωχός (Sonchus asper),
περιπλοκάδα (Convolvulus arvensis), µαρτιάκος (Senecio vulgaris), καπνόχορτο (Fumaria
officinalis), βρωµολουβουδιά (Chenopodium vulvaria), λουβουδία (Chenopodium album),
πολυκόµπι (Polygonum aviculare), σινάπι (Sinapis spp.), αντράκλα (Portulaca oleracea),
πικραγγουριά (Ecballium elaterium), κόνυζα (Conyza spp.), αγριοντοµατιά (Solanum nigrum).
*** Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:
αναγαλλίδα (Anagallis arvensis).

05
Παρατηρήσεις
+

1. Στο σιτάρι (µαλακό και σκληρό) και στο κριθάρι για τα ζιζάνια µπιφόρα (Bifora radians), µικρόκαρπη κολλητσίδα (Galium spurium), µεγαλόκαρπη κολλητσίδα (Galium aparine), πολυκόµπι (Polygonum aviculare) και κίρσιο (Cirsium arvense) να χρησιµοποιείται η µεγαλύτερη δόση.
2. Στο σιτάρι (µαλακό και σκληρό) και στο κριθάρι η προσθήκη µη ιονιζόµενου επιφανειοδραστικού TREND 90 SL σε αναλογία 0.05% κατ’ όγκο είναι απαραίτητη για την καλύτερη δράση του σκευάσµατος στα ζιζάνια ανθεµίδα (Anthemis arvensis), µπιφόρα (Bifora radians), µικρόκαρπη κολλητσίδα (Galium spurium), µεγαλόκαρπη κολλητσίδα (Galium aparine), κίρσιο (Cirsium arvense) και αγριόβικος (Vicia spp.).
3. Στην Ελιά η προσθήκη µη ιονιζόµενου επιφανειοδραστικού TREND 90 SL σε αναλογία 0.1% κατ’ όγκο είναι απαραίτητη για την καλύτερη δράση του σκευάσµατος.
4. Στον Ηλίανθο η προσθήκη µη ιονιζόµενου επιφανειοδραστικού TREND 90 SL σε αναλογία 0.1% κατ’ όγκο ή CODACIDE στη δόση 125 κ.εκ/στρ είναι απαραίτητη για την καλύτερη δράση του σκευάσµατος.
5. Η δόση είναι ανάλογη του σταδίου ανάπτυξης των ζιζανίων.
6. Υγρασία του εδάφους και ο ζεστός καιρός επιταχύνουν την δράση του ενώ µεγάλη ξηρασία και πολύ κρύο την επιβραδύνουν.
7. ∆εν χρειάζεται επανάληψη του ψεκασµού αν βρέξει αφού περάσουν 2 ώρες από τον ψεκασµό.
8. Τα αποτελέσµατα είναι καλύτερα όταν ο ψεκασµός γίνεται νωρίς και τα ζιζάνια είναι µικρά και στο στάδιο της ζωηρής ανάπτυξής τους.
9. ΤΑ ΧΛΩΡΑ ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΤΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ GRANSTAR 50 SG ∆ΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΑΝ ΖΩΟΤΡΟΦΗ Η ΓΙΑ ΝΟΜΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η ΤΟΥ ΣΠΟΡΟΥ.

Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε την χρήση των cookies στη συσκευή σας όπως περιγράφεται στην πολιτική cookies.