Εντομοκτόνα

Coragen® 20 SC

Εντομοκτόνα
01 Περιγραφή

Το Coragen®  είναι εντοµοκτόνο επαφής και στοµάχου µε προνυµφοκτόνο δράση για την καταπολέµηση των πιο διαδεδοµένων επιδοπτέρων και ορισµένων κολεόπτερων που προσβάλλουν διάφορες καλλιέργειες. Καταπολεµά όλα τα προνυµφικά στάδια και περιορίζει την δράση των ακµαίων σε ορισµένα έντοµα. Επίσης επιδεικνύει εξαιρετική ωο προνυµφοκτόνο δράση. Περιέχει την δραστική ουσία chlorantraniliprole, η οποία ανήκει στην χηµική οικογένεια των
ανθρανιλικών διαµιδίων και έχει ένα νέο τρόπο δράσης µέσω της ενεργοποίησης των υποδοχέων ρυανοδίνης των εντόµων. Αυτή η ενεργοποίηση προκαλεί την απελευθέρωση ασβεστίου από τις εσωτερικές αποθήκες των µυών των εντόµων, µε άµεσο αποτέλεσµα την µειωµένη µυϊκή λειτουργία, παράλυση και ακολούθως θανάτωση των εντόµων-στόχων.

SHARE
02 Χαρακτηριστικά
Α.Α.Δ.Α (Αριθμός Άδειας διάθεσης στην αγορά)
14.579
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
200 κ.εκ. , 500 κ.εκ.
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Chlorantraniliprole 20% β/ο
ΜΟΡΦΗ
Συµπυκνωµένο εναιώρηµα (SC)
03 Εγκεκριμένες χρήσεις
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ/ΜΕΔΟΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΔΟΣΗ
P.H.I.(ΗΜΕΡΕΣ)
Μηλοειδή (Μηλιά, Aχλαδιά)
Καρπόκαψα (Cydia pomonella, Cydia molesta, Φυλλοδέτες (Adoxophyes orana, Agryrotaenia pulchellana, Pandemis spp., Operophtera brumata), Οστρίνια (Ostrinia nubilalis
2
Συνιστάται να χρησιμοποιείται κατά την εναπόθεση των αυγών και πριν την εκκόλαψή τους, και επανάληψη μετά από 12-14 ημέρες με δόση 16-20 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. (Μέγιστη δόση 30 κ.εκ./στρέμμα)
14
Μηλοειδή (Μηλιά, Aχλαδιά)
Φυλλορύκτες (Phyllonorycter blancardella, Ph.corylifoliella, Leucoptera scitella
2
Συνιστάται η επέμβαση να γίνει κατά την εναπόθεση των αυγών και προτού γίνουν ορατές οι στοές στα φύλλα με δόση 16-18 κ.ε./100 λίτρα ψεκ. υγρού. (Μέγιστη δόση 27 κ.εκ./στρέμμα)
14
Ροδακινιά, Βερικοκιά, Νεκταρινιά
Καρπόκαψα (Cydia molesta, Agryrotaenia pulchellana, Ανάρσια (Anarsia lineatella, Χρυσοκάνθαρος (Anomalla vitis)
2
Συνιστάται να χρησιμοποιείται κατά την εναπόθεση των αυγών και πριν την εκκόλαψή τους, και επανάληψη μετά από 10-12 ημέρες με δόση 16-10 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού για την Καρπόκαψα και 18-20 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού για την Ανάρσια και τον Χρυσοκάνθαρο. (Μέγιστη δόση 30 κ.εκ./στρέμμα)
14
Δαμασκηνιά
Γκραφολίτα (Cydia funebrana, Opherophtera brumata), Χρυσοκάνθαρος (Anomalla vitis)
2
Συνιστάται να χρησιμοποιείται κατά την εναπόθεση των αυγών και πριν την εκκόλαψή τους & επανάληψη μετά από 10-14 ημέρες με δόση 16-20 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρού. Για την Opherophtera brumata Εφαρμογή με την εμφάνιση των προνυμφών με δόση 16-20 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρού (Μέγιστη δόση 30 κ.εκ./στρέμμα)
14
Αμπέλι (Οινοποιήσιμο)
Ευδεμίδα (Lobesia botrana), Κογχυλίδα (Eupoecilia ambiguella, Argyrotaenia pulchellana)
1
Συνιστάται να χρησιμοποιείται κατά την εναπόθεση των αυγών και πριν την εκκόλαψή τους με δόση 15-18 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. (Μέγιστη δόση 27 κ.εκ./στρέμμα)
30
Αμπέλι (Επιτραπέζιο)
Ευδεμίδα (Lobesia botrana), Κογχυλίδα (Eupoecilia ambiguella, Argyrotaenia pulchellana)
2
Λίγο πριν την ανθοφορία έως το PHI κάνοντας επανάληψη μετά από 10-14 ημέρες με δόση 15-18 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ.υγρού. (Μέγιστη δόση 21,6 κ.εκ./στρέμμα)
3
Πατάτα
Δορυφόρος (Leptinotarsa decemlineata)
2
Συνιστάται να χρησιμοποιείται κατά την εναπόθεση των αυγών ή όταν είναι ορατές οι πρώτες διαβρώσεις και επανάληψη μετά από 14-21 ημέρες με μέγιστη δόση 5-6 κ.εκ./στρέμμα.
14
Πατάτα
Φθοριμαία (Phthorimaea operculella)
2
Συνιστάται να χρησιμοποιείται κατά την εναπόθεση των αυγών ή όταν είναι ορατές οι πρώτες πτήσεις ακμαίων και επανάληψη μετά από 10-14 ημέρες με μέγιστη δόση 12,5-17,5 κ.εκ./στρέμμα.
14
Καλαμπόκι, Γλυκό καλαμπόκι
Πυραλίδα (O. nubilalis), Σεζάμια (Sesamia spp.), Πράσινο σκουλήκι (H. Armigera), Σποντόπτερα (S. Exigua)
2
Πρώτη εφαρμογή από το 4ο φύλλο μέχρι την έκπτυξη του κορυφαίου θυσάνου. Δεύτερη εφαρμογή από το στάδιο της ανάπτυξης των σπόρων έως λίγο πριν την ωρίμανση με μεσοδιάστημα εφαρμογών 10-30 ημέρες και μέγιστη δόση 10-15 κ.εκ./στρέμμα
7
Βαμβάκι
Σποντόπτερα (S. Exigua, S. Littoralis), Πράσινο σκουλήκι (H. Armigera), Ακανθώδες σκουλήκι (Earias spp.)
2
Εφαρμογές από το στάδιο όπου το 40% των φυτών συναντιούνται μεταξύ των γραμμών έως το 70% των καψών να έχει αποκτήσει το τελικό μέγεθος με μεσοδιάστημα εφαρμογών 10-12 ημέρες και μέγιστη δόση 20 κ.εκ./στρέμμα
21
Καπνός
Φθοριμαία (Phthorimaea operculella), Πράσινο σκουλήκι (H. Armigera )
2
Κατά την εναπόθεσή των αυγών ή με τις πρώτες πτήσεις των ακμαίων με μεσοδιάστημα εφαρμογών 10-12 ημέρες και μέγιστη δόση 17,5 κ.εκ./στρέμμα
1
Κυδωνιά
Καρπόκαψα (Cydia pomonella, Cydia molesta), Φυλλοδέτες (Adoxophyes orana, Agryrotaenia pulchellana, Pandemis spp., Operophtera brumata), Οστρίνια (Ostrinia nubilalis)
2
Συνιστάται να χρησιμοποιείται κατά την εναπόθεση των αυγών και πριν την εκκόλαψή τους και επανάληψη μετά από 12-14 ημέρες με δόση 16-20 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ.υγρού. (Μέγιστη δόση 30 κ.εκ./στρέμμα)
14
Κυδωνιά
Φυλλορύκτες (Phyllonorycter blancardella, Ph. corylifoliella, Leucoptera scitella) )
2
Συνιστάται η επέμβαση να γίνει κατά την εναπόθεση των αυγών και προτού γίνουν ορατές οι στοές στα φύλλα και επανάληψη μετά από 12-14 ημέρες με δόση 16-18 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ.υγρού. (Μέγιστη δόση 27 κ.εκ./στρέμμα)
14
Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Σατσούμα,Γκρέιπ φρούτ)
Φυλλοκνίστης (P.citrella)
2
Συνιστάται να χρησιμοποιείται κατά την εναπόθεση των αυγών ή με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών και προτού γίνουν ορατές οι στοές στα φύλλα και επανάληψη μετά από 10-12 ημέρες με δόση 10-15 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ.υγρού. (Μέγιστη δόση 7,5 κ.εκ./στρέμμα)
Μ.Ε
Καρυδιά
Καρπόκαψα (Cydia pomonella)
2
Συνιστάται να χρησιμοποιείται κατά την εναπόθεση των αυγών και πριν την εκκόλαψή τους και επανάληψη μετά από 10-12 ημέρες με δόση 18-20 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ.υγρού. (Μέγιστη δόση 30 κ.εκ./στρέμμα). Οι ψεκασμοί για την 2η γενιά καταστέλλουν την δράση του Ragoletis completa
21
Καστανιά
Καρπόκαψα (Cydia pomonella, Cydia fagiglandan), Κολεόπτερα: σκαθάρι (Curculio elephas)
2
Συνιστάται να χρησιμοποιείται κατά την εναπόθεση των αυγών και πριν την εκκόλαψή τους και επανάληψη μετά από 10-12 ημέρες με δόση 18-20 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ.υγρού. (Μέγιστη δόση 30 κ.εκ./στρέμμα). Οι ψεκασμοί για την 2η γενιά καταστέλλουν την δράση του Ragoletis completa
21
Αμυγδαλιά
Ανάρσια (Anarsia. Lineatella)
2
Συνιστάται να χρησιμοποιείται κατά την εναπόθεση των αυγών και πριν την εκκόλαψή τους και επανάληψη μετά από 10-12 ημέρες με δόση 18-20 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ.υγρού. (Μέγιστη δόση 30 κ.εκ./στρέμμα). Οι ψεκασμοί για την 2η γενιά καταστέλλουν την δράση του Ragoletis completa
21
04
Παρατηρήσεις
+

Χρήσεις ήσσονος σημασίας: Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα για τις χρήσεις ήσσονος σημασίας και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις ακόλουθες χρήσεις ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος επομένως η χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές γίνεται με ευθύνη του χρήστη.

Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε την χρήση των cookies στη συσκευή σας όπως περιγράφεται στην πολιτική cookies.